U wilt de waarde weten van uw bedrijfs- of beleggingsobject(en). Een taxatie geeft hier antwoord op. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. 

Het waarderen van bedrijfs onroerend goed is een specialisme dat uw NVM bedrijfsmakelaar als geen ander beheerst. Daarnaast is uw NVM bedrijfsmakelaar ingeschreven in het register van Stichting VastgoedCert. Dat staat borg voor een adequate kennis. Een geruststellend gevoel.

Door de verplichte periodieke hercertificering is de kennis en kwaliteit bij NVM bedrijfsmakelaars verzekerd. Bovendien weet uw NVM bedrijfsmakelaar wat er zich in uw regio afspeelt. Dat kan van belang zijn bij de waardering! Tevens beschikt uw NVM bedrijfsmakelaar over de NVM-database waarmee hij in staat is om zeer nauwkeurig een waardebepaling uit te voeren. 

Taxatiedoel 

Een van de eerste vragen die uw NVM bedrijfsmakelaar zal stellen is: Wat is het doel van de taxatie? De methode van taxatie voor financiering is een andere dan bijvoorbeeld voor de herbouwwaarde. 

Enkele meest voorkomende waardebegrippen:

Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik

Dit is de hoogste waarde van het bedrijfspand bij een ongedwongen en goed voorbereide verkoop. U hebt deze waarde nodig als u een bedrijfspand (ver)koopt vrij van huur en gebruik.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

Dit is de waarde die het bedrijfspand opbrengt bij een gedwongen verkoop. U hebt deze waarde nodig als u een krediet onder hypothecaire verbanden aanvraagt. De geldverstrekkende instantie wil deze informatie hebben.

Herbouwwaarde

Dit is de waarde van een nieuw te bouwen gelijkwaardig bedrijfspand. Indien het huidige bedrijfspand vernietigd wordt door bijvoorbeeld brand. U hebt deze waarde nodig wanneer u een opstalverzekering wilt afsluiten bij een verzekeraar.

Waarde in het economische verkeer

Deze waarde wordt gebruikt bij fiscale waarderingen zoals de inkomensbelasting, de vennootschapsbelasting en bij overdracht van onroerende goederen. U hebt deze waarde ook nodig bij aangifte of discussie met de Belastingdienst en de gemeente in verband met de onroerendzaakbelasting (ozb).

Huurwaarde

Deze waarde gebruikt men om te bekijken of de thans betaalde huur nog wel in overeenstemming is met de markthuur of de maximaal wettelijk toegestane huur.

Uitwerking taxatie

Uw NVM bedrijfsmakelaar maakt met u een afspraak om het bedrijfspand op te nemen. Voorafgaand aan de opname zal hij informatie die openbaar is opvragen zoals kadastrale gegevens, eigendomsakte, bestemmingsplan, milieu etc. Gegevens die u kunt aanleveren zoals tekening, vergunningen, logboeken van installaties enz. zijn wenselijk 

Uw NVM bedrijfsmakelaar let op vele factoren zoals de staat van onderhoud, de inhoud en oppervlakte, de functionele indeling, constructie en gebruikte materialen, isolatie, verplichtingen en rechten, ligging en omgeving enz.
De bevindingen zal uw NVM bedrijfsmakelaar vastleggen in een duidelijk taxatierapport waarin het voornoemde wordt toegelicht. De totstandkoming van de waarde wordt tevens onderbouwd middels een rekenmodel. Een helder verhaal waar u mee verder kunt.

NVM Nieuws

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85