In dit moeilijke proces zijn er een heleboel onzekerheden. De kinderen, emoties, geldzaken enz. In eerste instantie is het van belang of u ieder een eigen deskundige wilt inhuren, of dat u zich beide door dezelfde deskundige wilt laten begeleiden. Deze laatste optie zal het proces doorgaans prettiger en sneller laten verlopen. NVM makelaars zijn getraind u te ondersteunen en kunnen een aantal zaken in goede banen leiden. Denk daarbij aan:

 • gevolgen voor de eigen woning
 • gevolgen voor de financiering van de eigen woning en mogelijk een nieuwe woning
 • het convenant
 • een andere woning kopen/huren
 • doorverwijzing via het netwerk van de makelaar: een mediator, advocaat, notaris, hypotheekadviseur enz.

Gevolgen voor de eigen woning

Meestal bent u beide eigenaar van de (echtelijke) woning. Het is in dat geval belangrijk dat u een besluit neemt over het eigendom en de bewoning. De beslissing wie er kan of wil blijven wonen is mede afhankelijk van de financiering op deze woning. Een NVM makelaar zal met u een aantal facetten gaan bespreken. Hij zal u doorverwijzen naar de benodigde deskundigen (mediator/advocaat/notaris/hypotheekadviseur, enz.)en zal bijvoorbeeld zelf het verkoopproces van de eigen woning begeleiden. Zo zal de woning moeten worden getaxeerd. Daaruit zal blijken of er een over- of onderwaarde is. Daarnaast zal de makelaar (laten) onderzoeken of een van de partijen de woning op naam kan krijgen. Uiteraard kan dit besluit ook worden uitgesteld, bijvoorbeeld in verband met de kinderen. Maar uiteindelijk kunnen grote financiële beslissingen (zoals de aankoop van een nieuwe woning) meestal pas worden uitgevoerd als de eigen woning op naam is gezet van de achterblijver of is verkocht. Termijnen spelen daarin een hele belangrijke rol.

Gevolgen voor de financiering van de eigen woning 

Het op naam krijgen van de eigen woning is van een aantal facetten afhankelijk. Inkomen, onder- of overwaarde, hulp van de echtgenoot of van derden enz. Een NVM makelaar heeft een groot netwerk van betrouwbare deskundigen. Financiële adviseurs kunnen in eerste instantie een inschatting maken van de haalbaarheid om de woning op naam te krijgen. Indien dit niet mogelijk is, zal de woning waarschijnlijk moeten worden verkocht.

Het convenant

Het convenant wordt doorgaans opgesteld door een advocaat. Hierin worden onder andere afspraken vastgelegd over de verdeling van de boedel. Een convenant is niet wettelijk verplicht, maar de echtscheiding zal wel aanzienlijk sneller verkopen met een goed convenant. Daarnaast kan een nieuwe woning pas worden aangekocht als er een convenant is opgesteld, de rechter een echtscheidingsbeschikking heeft afgegeven en deze is ingeschreven bij de burgerlijke stand. Het opstellen van een convenant, de echtscheidingsbeschikking en inschrijving bij de burgerlijke stand kan lang duren. Hou rekening met een minimale termijn van ca. zeven weken.

Een andere woning kopen of huren

Een andere woning huren kan in principe altijd. De meeste verhuurders stellen een convenant niet als voorwaarde. Bij aankoop van een andere woning is dat anders. De hypotheekverstrekker zal in principe pas akkoord gaan met de aankoop van een nieuwe woning als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven bij de burgerlijke stand. Uw NVM makelaar brengt alles in kaart en zet het vervolgens in een tijdslijn. Zodoende kunt u zonder problemen een nieuwe woning op naam krijgen.

Doorverwijzing via het netwerk van de NVM makelaar

Omdat in principe alle NVM makelaars ervaring hebben met echtscheiding en met deskundigen, kunt u ervan op aan dat u terecht komt bij betrouwbare en ervaren partijen: mediators, advocaten, notarissen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs enz.

NVM Nieuws

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86