NVM afdeling Groningen

Uitwisseling van lokale kennis

Er zijn in de provincie Groningen zo’n 150 gecertificeerde makelaars die zijn aangesloten bij de NVM. Hun belangen worden vertegenwoordigd door de NVM afdeling Groningen. Via dit orgaan worden vastgoedgerelateerde zaken besproken. Maar ook de verplichte scholing, lokale vastgoedaangelegenheden en intervisie daarop. Verder onderhoud het bestuur goede contacten met lokale media, gemeente, provincie, waterschappen en uiteraard de collega's in het land. 

Bestuur

Afdelingsbestuur afdeling Groningen:

  • voorzitter en persvoorlichter:  Jan Palland
  • penningmeester: Theo Lieberom
  • secretaris:  Sjirk de Jong 
  • ambtelijk secretaris: Akke van Beek - van Dijken

contact met NVM Groningen:

ambtelijk secretaris: Akke van Beek - van Dijken

E-mail: secretariaat@nvmgroningen.nl